Otwarte dziś godz. 15-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
23/02 2024 03/03 2024
Echa Pragi

Wernisaż wystawy 23 lutego, godz. 18:00.

Echa Pragi prezentują rezultaty międzynarodowego projektu mającego na celu odkrycie potencjału części Pragi-Północ. Nowy most dla pieszych i rowerzystów połączy w tym roku tę część miasta z historycznym centrum stolicy. Istnieje ryzyko, że w okolicy będą zachodzić procesy gentryfikacyjne, dlatego jej transformacja musi być starannie zaplanowana i współprojektowana z mieszkańcami.

Inicjatorem projektu był Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Poprzez serię wykładów, warsztatów i badań terenowych osoby studenckie z Wydziału Architektury Politechniki Brneńskiej (Czechy) i School of Form w Warszawie (Polska) zbadały ten fragment miasta. Dostrzegły wyjątkowe i niepowtarzalne w skali Warszawy cechy sąsiedztwa i przełożyły je na wyzwania projektowe.

Pokazane prace są zróżnicowane pod względem stopnia ich złożoności i multidyscyplinarności. Wśród zaprezentowanych projektów można znaleźć propozycje stricte społeczne, użytkowy design, a nawet interwencje krajobrazowe czy architektoniczne w różnej skali.

W swoich pracach uczestnicy i uczestniczki projektu wykorzystali, jako materiał twórczy, fragmenty istniejących historycznych budowli, inspiracje pozornie zapomnianymi obiektami małej architektury charakterystycznej dla Pragi-Północ, lokalne działania sąsiedzkie dziejące się na praskich podwórkach. Dostrzegli też nowopowstałe budynki i przestrzenie publiczne.

Autorzy prac konfrontują swoje obserwacje z wyobrażeniami i oczekiwaniami, jakie mają w stosunku do Pragi-Północ jej mieszkańcy, a także turyści. Z jednej strony oczekują oni nowoczesnej i funkcjonalnej dzielnicy, a z drugiej poszukują w niej wartej ochrony autentyczności.

Prace studentów podzielono na cztery bloki tematyczne:

  • Aktywizacja społeczna
  • Dodatkowy program funkcjonalno-przestrzenny
  • Interwencje krajobrazowe
  • Obiekty przestrzenne

Prezentowane na wystawie prace stworzyli:

Alaa Omar, Anastasiia Vashchenko, Elizabet Dolinina, Adriana Hauke , Amila Kadrić, Josep Xavier Alarcón Martínez, Vít Kučerovský, Ayse Nazlıcan Sucu, Martin Svadbík, Kevin Wrobel, Marko Milinčić, Nazarii Lubiakov, Sára Holíková, Zuzanna Hofman, Aleksandra Niewiadomska, Gabriela Kiczor-Bentkowska, Zofia Zdanowicz, Zuzanna Tomaszewska, Alicja Durka, Łukasz Osik, Piotr Pędzich, Klaudia Adamek, Adrianna Olenderek, Justyna Parjaszewska, Ina Ignatowicz, Antonina Wolska, Wit Bojar, Pola Kołodziej, Sviatoslav Koverznev, Kamila Dobrydnio, Ula Wilczyńska, Nicole Kudełka, Joanna Mateja.

Wernisażowi będzie towarzyszyła prezentacja dźwiękowa przygotowana przez osoby autorskie pod nadzorem artystycznym kompozytora Roberta Piotrowicza. Stworzono dźwiękową mapę dzielnicy z jej charakterystycznymi akustycznymi punktami orientacyjnymi, a także odgłosami kroków przechodniów i przeszywającym wszystko miejskim hałasem.

Organizator:

Miasto Stołeczne Warszawa

Współpraca:

School of Form
Uniwersytet Brneński
Fundacja Muzyczna Bocian Records