Otwarte dziś godz. 12-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
20/06 2022 10:45
WARSZTATY
WODA W ZIELENI – 2-dniowe szkolenie dla architektów i architektów krajobrazu działających w zawodzie

Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP zaprasza na dwudniowe szkolenie OW SARP dla architektów i architektów krajobrazu, działających w zawodzie: „WODA W ZIELENI – Projektowanie zieleni retencyjnej – Systemu Powierzchniowej Retencji Miejskiej (SPRiM)”

PRELEGENT: dr inż. architekt krajobrazu Joanna Rayss

 

DATY I LOKALIZACJA:
20.06.2022 (poniedziałek) I GODZINY: 11:00-17:00 I ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
22.06.2022 (środa) I GODZINY: 11:00-15:00 I platforma zoom OW SARP

 

Wstęp na szkolenie jest wolny.

Uwaga: Na szkolenie obowiązują zapisy, liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. Rejestracja uczestników szkolenia nastąpi wg kolejności zgłoszeń – przy założeniu, że pierwszeństwo na 40 miejsc będą mieć członkowie OW SARP bez zaległości składkowych.

Zgłoszenia na szkolenie: kontakt@sarp.warszawa.pl

Warunkami uczestnictwa w Szkoleniu są:

a) zgłoszenie do dnia 15 czerwca 2022 r. imienia i nazwiska Uczestnika z deklaracją, iż jest się działającym w zawodzie architektem lub architektem krajobrazu
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez OW SARP oraz wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez OW SARP wizerunku utrwalonego w ramach szkolenia „Woda w Zieleni” -Treść OŚWIADCZENIA zostanie rozesłana do Uczestników szkolenia. Podpisane oświadczenia przez uczestników szkolenia będziemy zbierać przed rozpoczęciem szkolenia w dniu 20.06.2022 r.

Członków OW SARP prosimy o dopisanie do zgłoszenia informacji o przynależności do OW SARP i opłaconych składkach członkowskich.

Organizator szkolenia: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, tel. 22 82 67 439. Koordynator szkolenia: arch. kraj. Katarzyna Łowicka, OW SARP

Partnerem OW SARP przy realizacji szkolenia jest ACO Sp. z o.o. Partnerem medialnym wydarzenia jest Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu.

Szkolenie OW SARP – WODA W ZIELENI – włączone jest w cykl wydarzeń „WODA W CENTRUM”, którego organizatorami są: Oddział Warszawski SARP i Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Projekt realizowany jest we współpracy z m.st. Warszawa. Partnerem generalnym cyklu jest Geberit.