Otwarte dziś godz. 15-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
11/04 2023 18:00
WYKŁAD
Train and the City. Re-urbanization of Mobility Infrastructure

Od czasów rewolucji przemysłowej i narodzin transportu kolejowego, miasta dynamicznie rozwijały się wokół dworców i stacji kolei. Dziś, pomimo postępu technologicznego i zmian w zakresie mobilności, transport szynowy pozostaje kluczowy dla planowania zrównoważonego rozwoju miast. Na przykładzie historii europejskich miast oraz zrealizowanych i planowanych projektów urbanistycznych biura KCAP Architects and Planners, takich jak Europaallee w Zurychu, dworzec TGV w Montpellier, czy Jurong Lake District Singapore, Ute Schneider przedstawi różne modele transformacji terenów pokolejowych i przestrzeni wokół stacji i dworców.

Projekty KCAP Architects and Planners zakładają budowę zwartych miast przyjaznych pieszym, ale to rewitalizacja i budowa nowych dworców oraz kurcząca się infrastruktura kolejowa ma ogromny potencjał reurbanizacyjny i daje możliwość realizacji tych wartości. Warszawa aktualnie modernizuje i planuje nową infrastrukturę mobilności. Czy, za przykładem innych europejskich miastach, kolej może stać się się siłą napędową rozwoju naszego miasta?

Ute Schneider – partnerka w KCAP Architects & Planners, od 2006 kieruje biurem KCAP w Zurychu. Prowadziła studia projektowe na Uniwersytecie Luksemburskim i Politechnice w Monachium, w 2020 otrzymała stanowisko profesorskie na Politechnice Wiedeńskiej. Skupia się na terenach wokół węzłów transportowych, roli kolei w mieście, takich jak projekty Europaallee Zurich, Gare TGV Montpellier, czy Jurong Lake District Singapore. Jest współautorką wystaw i publikacji, członkinią międzynarodowych rad doradczych, czy jury konkursowych.