Otwarte dziś godz. 15-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
06/10 2022 18:00
SPOTKANIE
Sztuczny krajobraz naturalny | Spotkanie z twórcami instalacji

Czy istnieje jeszcze krajobraz naturalny, czy wszystko co nas otacza zostało już przekształcone?

W jaki sposób architektura może wspierać regenerację środowiska i czym będzie nowa natura na terenach porzucanych przez człowieka?

Na wystawie 𝘼𝙣𝙩𝙧𝙤𝙥𝙤𝙘𝙚𝙣 pokazujemy nie tylko projekty architektoniczne i rozwiązania. W przyszłość architektury i jej rolę zaglądamy poprzez instalacje zaproszonych projektantów i projektantek.

Szukali oni sposobów takiego projektowania i funkcjonowania architektury, które nie tylko nie szkodziłyby planecie, lecz także miałyby potencjał regenerujący dla środowiska. Te koncepcje udowadniają, że inna architektura jest możliwa.

Do rozmowy zaprosiliśmy autorki i autorów instalacji odpowiadających na wyzwania znajdujące się w obszarach: krajobraz, woda i przekształcenia gruntów.

Marta Tomasiak zrealizowała instalację “Mądrość ogrodu”, w której krajobraz potraktowany jest jako odbicie systemu społeczno-ekonomicznego.

Barbara Nawrocka i Dominika Wilczyńska z Miastopracowni w pracy “Nieciecz” podejmują temat samoregulacji rzek w kontekście siedlisk ryb.

“Nie-ludzka rewitalizacja” Krzysztofa Janasa i Jana Szeligi to spekulacja na temat ekologicznego potencjału terenów opuszczonych w kontekście kurczących się miast.

Spotkanie poprowadzi kurator wystawy, Kacper Kępiński (NIAiU).

Barbara Nawrocka i Dominika Wilczyńska – architektki prowadzące studio Miastopracownia. Działają na styku architektury, instalacji i aktywizmu. Skupiają się na społecznym wymiarze projektowania. W 2021 r. wraz z Dominiką Janicką zapoczątkowały Bal architektek – inicjatywę podejmującą temat kobiet w architekturze.

Krzysztof Janas – socjolog i antropolog społeczny. Absolwent Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Bada architekturę, dizajn i polityki miejskie w kontekście zrównoważonego rozwoju, zmian klimatycznych i nowych technologii.

Marta Tomasiak – od 2015 r. prowadzi w Warszawie Pracownię Architektury Krajobrazu (Landscape Practice). Projektuje przestrzenie publiczne i półpubliczne, tereny rekreacyjne, otoczenia budynków, ogrody, tymczasowe instalacje. Od 2020 r. działa również w Paryżu.