Otwarte dziś godz. 15-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
01/04 2023 17:00
WARSZTATY
Landscape and Climate Change. Safe Refuge workshop

Zapisy: link

[PL]

Sposoby, w jakie kształtujemy nasz krajobraz, zarówno w dużej, jak i mniejszej skali, mogą pomóc w łagodzeniu skutków zmian klimatu. Podczas warsztatów omówimy przykład krajobrazu Ukrainy oraz dowiemy się jak możemy wspólnie coś zmienić i co osiągnąć sadząc rośliny w miastach.

[ENG]

The ways we configure our landscapes, both in large and small scales, can help us in mitigating Climate Change’s consequences. In this workshops we will take the Ukrainian landscape as a case study to discuss and we will also learn how we can make the difference together by planting plants in our cities.

[UA]

Те, як ми налаштовуємо наші ландшафти, як у великих, так і в малих масштабах, може допомогти нам помʼякшити наслідки зміни клімату. На цій зустрічі ми розглянемо український ландшафт, як приклад для обговорення, а також дізнаємося, як ми можемо разом змінити ситуацію, висаджуючи рослини в наших містах