Otwarte dziś godz. 15-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
29/03 2023 18:00
WYKŁAD
Hałas :W Planowaniu

Czy chcemy Warszawy głośnej czy cichej? Który hałas jest dobry, a który nieakceptowalny? Podczas spotkania dowiemy się, czym są mapy hałasu, od kogo hałas w mieście zależy oraz kogo przed hałasem powinniśmy chronić. Porozmawiamy o tym, jaki klimat akustyczny powinien panować w Warszawie i co możemy w tej sprawie zrobić.

Rozmowę o hałasie w planowaniu otworzy wykład ekspertów zajmujących się nie tylko mierzeniem i mapowaniem hałasu w stolicy, ale też modelowaniem emisji oraz wdrażaniem programów mających na celu podniesienie jakości akustycznej miejskiego środowiska życia. Nad zagadnieniem pochylimy się wspólnie z architektami i urbanistami kształtującymi i opiniującymi politykę rozwoju przestrzennego Warszawy.

Gośćmi spotkania będą:

  • Magdalena Rawicka–Polnik – naczelnik Wydziału Strategii i Informacji o Środowisku w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
  • Krzysztof Hamryszak – główny specjalista w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.
  • Agnieszka Kowalewska – członkini Zespołu Generalnego Projektanta nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
  • Tomasz Majda – przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej m.st. Warszawy, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, wykładowca na Wydziale Architektury PW