Otwarte dziś godz. 15-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
22/04 2023 14:00
WARSZTATY
Drukowane Obiekty. Warsztaty z Viniciusem Libardonim

Na warsztaty obowiązują zapisy.

PL (українською нижче)

Zaprojektujmy i zbudujmy Drukowane Obiekty Architektoniczne. Podczas warsztatów poznamy tradycyjną technikę druku wklęsłego i stworzymy własne szalunki prac, przygotowane do zalania i drukowania gipsem. Za pomocą farby drukarskiej na uzyskaną formę przeniesiony zostanie wcześniej zaprojektowany rysunek.

Vinicius Libardoni – Architekt-artysta, absolwent Uniwersytetu Federal de Santa Catarina w Brazylii oraz Akademii Sztuk pięknych we Wrocławiu. Przez lata wypracował własny język i nowatorską technikę tworzenia obrazów w betonie. W swojej twórczości łączy rzemiosło tradycyjnych technik graficznych, tworzenie modeli 3D, i pracę z materiałami budowlanymi, tworząc poetyckie obrazy o architekturze.

___________

UA

Давайте проектувати та будувати друковані архітектурні об’єкти. Під час семінару ми дізнаємося про традиційну техніку глибокого друку та створимо власну робочу опалубку, готову до заливки та друку гіпсом. На отриману форму за допомогою чорнила буде перенесений раніше розроблений малюнок.

Вінісіус Лібардоні – архітектор-художник, випускник Федерального університету Санта-Катаріна в Бразилії та Академії образотворчих мистецтв у Вроцлаві. З роками він виробив власну мову та інноваційну техніку створення образів у бетоні. У своїй творчості він поєднує майстерність традиційних графічних технік, створюючи 3D моделі, та роботу з будівельними матеріалами, створюючи поетичні картини про архітектуру.