Otwarte dziś godz. 15-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
28/06 2024 10:00
SPOTKANIE
Dekarbonizacja procesów budowlanych

Prezentacja raportu „Perspektywy rynku budowlanego i użycia naturalnych materiałów budowlanych.
Szanse i zagrożenia” opracowanego w ramach projektu „Dekarbonizacja procesów budowlanych”

Na spotkaniu zostanie przedstawiony film promujący Rekomendacje, a następnie zaprosimy do dyskusji ekspertów.

 


 

Projekt Dekarbonizacja procesów budowlanych – wprowadzenie materiałów naturalnych o zerowym śladzie węglowym, w tym drewna do gospodarki obiegu cyrkularnego w budownictwie jest realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego, korzysta z dofinansowania o wartości 744 951 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest umożliwienie rozwoju sektora budownictwa naturalnego i drewnianego oraz implementacja Gospodarki Obiegu Zamkniętego w sektorze budownictwa w Polsce. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

 


 

Organizator: