Otwarte dziś godz. 15-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności

WYSZUKIWANIE W KATALOGU ZODIATEKI

Aby wyszukać konkretną pozycję w katalogu, wywołaj okno wyszukiwania kombinacją klawiszy Control + F (dla systemu Windows), Command + F (dla systemu MacOS) lub w menu podręcznym przeglądarki na urządzeniu mobilnym. Następnie wpisz wyszukiwaną frazę: imię, nazwisko autora, wyraz zawarty w tytule lub nazwę wydawnictwa. Okno wyszukiwania zaznaczy w katalogu wszystkie pozycje zawierające podaną frazę.

10. ARCHITEKTURA

10-001 Ściana Wschodnia. Architektura Zbigniewa Karpińskiego • Kacper Kępiński, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2020

10-002 Jak czytać nowoczesne budynki. Przyspieszony kurs wiedzy o architekturze epoki nowoczesnej • Will Jones, Arkady 2016

10-003 Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbudowa i konserwacja. I: Miasta historyczne • Arkady 1986

10-004 1947. Barwy ruin • Maria Sołtys, Krzysztof Jaszczyński, Dom Spotkań z Historią 2012

10-005 Poradnik dobrych praktyk architektonicznych: Praga-Północ. Praska Kamienica • red. Katarzyna Lisiecka, Stowarzyszenie „Porozumienie dla Pragi” 2019

10-006 Poradnik dobrych praktyk architektonicznych: Muranów • opracowanie zbiorowe, Fundacja Jeden Muranów 2019

10-007 Widzialne niewidzialnego. Nowe kościoły warszawskie Konrad Kucza-Kuczyński, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2014

10-008 Elizeum. Podziemny salon księcia opracowanie zbiorowe, Miasto Stołeczne Warszawa 2016

10-009 PKiN Jacek Fota, Centrum Architektury 2015

10-010 Architektoniczne punkty odniesienia. Honorowa nagroda SARP 1966–2006 Adam Czyżewski, Stowarzyszenie Architektów Polskich 2007

10-011 Epoka spektaklu. Perypetie architektury i miasta XXI wieku Tom Dyckhoff, Karakter 2018

10-012 Kowno XX–XXI wiek. Przewodnik architektoniczny red. Julija Reklaite, Centrum Architektury 2018

10-013 Jak działa architektura. Przybornik humanisty Witold Rybczyński, Karakter 2018

10-014 Architektura na bank. Architektura siedziby Polskiego Banku Centralnego  Sławomir Parafianowicz, VEDA 2015

10-015 Księga Zachwytów Filip Springer, Agora 2016

10-016 Cztery Nowoczesności. Teksty o architekturze i sztuce polskiej XX wieku Andrzej Szczerski, DodoEditor 2015

10-017 Żle urodzone. Reportarze o architekturze PRL-u Filip Springer, Karakter 2017

10-018 AR/PS. Architektura Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka opracowanie zbiorowe, Centrum Architektury 2012

10-019 Modernizm. Socrealizm opracowanie zbiorowe, Instytut Architektury 2022

10-020 Emilia. Meble, muzeum, modernizm opracowanie zbiorowe, Karakter 2016

10-021 Piekarnia. W poszukiwaniu nowych modeli adaptacji dziedzictwa  opracowanie zbiorowe, Praga Lab 2021

10-022 Odcienie szarości. Architekci i polityka w PRL-u Błażej Ciarkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017

10-023 Włącznik. Projektowanie bez barier  Kamil Kowalski, Fundacja Integracja

10-024 U Źródeł Modernizmu. Architekci XVIII wieku  Józef Rykwert, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2021

10-025 Jakby Luksusowo   Aleksandra Stępień-Dąbrowska, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2022

10-026 On i Ja. O architekturze i Le Corbusierze  Jerzy Sołtan, Centrum Architektury 2020

10-027 Słowo Architekta. Opowieści o architekturze Polski Ludowej  Błażej Ciarkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2023

10-028 Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Żoliborz  Urszula Engelmayer, OZ productions 2020

10-029 Walter Gropius. Pełnia architektury  Walter Gropius, Karakter 2014

10-030 Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie  Marek Czapelski, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 2016

10-031 Mniej znaczy więcej. Perły polskiej architektury modernistycznej  Beata i Paweł Pomykalscy, Księży Młyn 2012

10-032 Le Corbusier. W stronę architektury  Le Corbusier, Centrum Architektury 2012

10-033 Notes Architektury. Praktyki i inspiracje  Katarzyna Domagalska, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2022

10-034 Problemy architektury polskiej między trzecią ćwiercią XVIII a drugą XX wieku • Witold Krassowski, Stowarzyszenie Architektów Polskich 2012

10-035 Konkurs na projekt architektoniczny Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie • 2007

10-036 Architektura VII Dnia • Izabela Cichońska, Karolina Popera, Kuba Snopek, Fundacja Bęc Zmiana 2019

10-037 Dobra Kontynuacja • Rafał Mazur, Politechnika Rzeszowska 2019

10-038 Adriachalim. Architekci • opracowanie zbiorowe, Fundacja Bęc Zmiana 2016

10-039 Grzegorz Piątek i Jarosław Trybuś. Lukier i mięso. Wokół architektury w Polsce po 1989 roku • Marcin Kwietowicz, Stowarzyszenie 40 000 Malarzy 2012

10-040 Heidegger dla architektów • Adam Sharr, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2023

10-041 Życie i przestrzeń • opracowanie zbiorowe, Grupa 5 Architekci 2018

10-042 Listy znad jeziora • Romano Guardini, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2021

10-043 Splatać otwarty świat • Tim Ingold, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2019

10-044 Architektura jest najważniejsza t.1: Rozmowy • Ewa Mańkowska-Grini, EMG 2015

10-045 Architektura jest najważniejsza t.2: Architektki • Ewa Mańkowska-Grini, EMG 2016

10-046 Architektura jest najważniejsza t.3: Rozmowy drugie • Ewa Mańkowska-Grini, EMG 2017

10-047 Architektura jest najważniejsza t.4: Drzewa • Ewa Mańkowska-Grini, EMG 2018

10-048 Zabytki architektury polskiej t.1 • Bartłomiej Kaczorowski, WSiP 1998

10-049 Zabytki architektury polskiej t2 • Bartłomiej Kaczorowski, WSiP 1998

10-050 Zabytki architektury polskiej t.3 • Bartłomiej Kaczorowski, WSiP 1998

10-051 Zabytki architektury polskiej t.4 • Bartłomiej Kaczorowski, WSiP 1998

10-052 Arcydzieła światowej architektury t.1 • Will Pryce, Zielona Sowa 

10-053 Arcydzieła światowej architektury t.2 • Will Pryce, Zielona Sowa 

10-054 Arcydzieła światowej architektury t.3 • Will Pryce, Zielona Sowa 

10-055 Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Saska Kępa • red. Jakub Jastrzębski, Grzegorz Mika, Fundacja Hereditas 2023

10-056 Przewodnik architektoniczny Osiedla Boenerowo • red. Igor Mazur, SA WAPW 2023

10-057 EP31, Grospierre, Cymer, Teatr Komuna Warszawa • Grzegorz Laszuk, Komuna Warszawa 2023

10-058 Zgruzowstanie. Przeszłość i przyszłość ruin w architekturze • Adam Przywara, Muzeum Warszawy 2023

10-059 Hans Scharoun’s Czech Students • Muzeum Architektury we Wrocławiu

10-060 Antynomie współczesnej architektury sakralnej • Cezary Wąs, Muzeum Architektury we Wrocławiu 2008

10-061 Wspomnienia architektów. Maria i Kazimierz Piechotkowie • Maria i Kazimierz Piechotkowie, Dom Spotkań z Historią 2021

10-062 Układanka. Projekty i realizacje Leszka Zdeka • Aleksandra Czupkiewicz, Łukasz Wojciechowski, Muzeum Architektury we Wrocławiu

10-063 Galeria jednego projektu. Architektura polska początku XXI wieku • Urszula Gołota, Muzeum Architektury we Wrocławiu 2007

10-064 Kłopotliwe dziedzictwo? Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce • Jacek Purchla, Żanna Komar, Międzynarodowe Centrum Kultury 2020

10-065 On i ja. O architekturze i Le Corbusierze • Jerzy Sołtan, Centrum Architektury 2020

10-066 Tożsamość. 100 lat polskiej architektury • opracowanie zbiorowe, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2019

10-067 Miasto widzenie. Fotografie Czesława Olszewskiego • red. Marta Leśniakowska, Dom Spotkań z Historią 2022

10-068 Mario Botta: Nikt nie rodzi się architektem • Marek Pabich, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2021

10-069 Spodek w Zenicie • Anna Syska, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2020

10-070 Architektura w Polsce 1945–1989 • Anna Cymer, Centrum Architektury 2019

10-071 Architektura myślenia • Andrzej Piotrowski, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2022

10-072 Ruch tektoniczny • Kacper Kępiński, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2023

10-073 Architektura w Polsce 1918–2018 • opracowanie zbiorowe, Stowarzyszenie Architektów Polskich 2019

15. URBANISTYKA

15-001 Miasto wobec wyzwań. Jak odnaleźć pragnienie życia w mieście? • Pierre-Andre de Chalendar, Wysoki Zamek 2021 

15-002 Rany pamięci. Ślady zniszczeń z okresu II wojny światowej w topografii miasta • red. Anna Jagiellak, Paulina Świątek, Miasto Stołeczne Warszawa 2019 

15-003 Miasto archipelag. Polska mniejszych miast • Filip Springer, Karakter 2016

15-004 Blok jako dzieło sztuki • Dorota Jędruch, Universitas 2020

15-005 Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka • Iwona Sagan, Scholar 2017

15-006 Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL • Emilia Kiecko, Fundacja Bęc Zmiana 2018

15-007 Język Miast • Deyan Sudjic, Karakter 2017

15-008 Archistorie. Jak odkrywać przestrzeń miast? • Radosław Gajda, Natalia Szcześniak, Znak 2018

15-009 Miasta dla ludzi • Deyan Sudjic, Karakter 2017

15-010 Architekura, Urbanistyka, Sztuka • Sławomir Gzell, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2022

15-011 Jak rowery mogą uratować świat • Peter Walker, Wysoki Zamek 2018

15-012 Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery • Aleksandra Jędrzejczak, Wydawnictwo Naukowe UAM 2007

15-013 Polska Średnich Miast. Założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce • Przemysław Śleszyński, Klub Jagielloński 2018

15-014 Architektki. Czy kobiety zaprojektują lepsze miasta? • Agata Twardoch, Grupa Wydawnicza Foksal 2022

15-015 Miasta–ogrody jutra • Ebenezer Howard, Instytut Kultury Miejskiej 2015

15-016 Jane Jacobs. Wielkie małe plany • Jane Jacobs, Centrum Architektury 2016

15-017 Le Corbusier. Urbanistyka • Le Corbusier, Centrum Architektury 2015

15-018 Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia • Łukasz Bukowiecki, Martyna Obarska, Xawery Stańczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2014

15-019 Wielkie plany w rękach obywateli. Na koalicyjnym szlaku • Artur Jerzy Filip, Fundacja Bęc Zmiana 2019

15-020 Karta Ateńska • Le Corbusier, Centrum Architektury 2017

15-021 Myśli, marzenia, miejsca. Architektura polska w innowacyjnej współczesności • Nina Juzwa, Jakub Świerzawski, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2021

15-021 Architektura przyjaznych przestrzeni • Krzysztof Chwalibóg, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2022

15-023 Krajobraz architektoniczny Warszawy końca XX wieku • red. Sławomir Gzell, Akapit 2002

15-024 Urban Guide • Magda Świć, Paweł Rafa, Labelpunks Publishing House 2018

15-025 System do mieszkania. Perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego • Agata Twardoch, Fundacja Bęc Zmiana 2019

15-026 Przestrzeń Elementarna • Jan Szpakowicz, Muzeum Architektury we Wrocławiu 2021

15-027 Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast • Joseph Rykwert, Międzynarodowe Centrum Kultury 2022

15-028 Architektura i urbanistyka w dokumentach KC PZPR • red. Andrzej Skolimowski, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2022

15-029 Meandry badań nad kształtowaniem miasta • Krzysztof Kazimierz Pawłowski, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2023

20. SOCJOLOGIA

20-001 13 Pięter • Filip Springer, Czarne 2015

20-002 Redukcja / Mikroprzestrzenie. Synchronizacja • red. Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana 2010

20-003 Uczyć się od Las Vegas • Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour, Karakter 2013

20-004 Betonia. Dom dla każdego • Beata Chomątowska, Czarne 2018

20-005 Deliryczny Nowy Jork. Retroaktywny manifest dla Manhattanu • Rem Koolhaas, Karakter 2013

20-006 Odczuwanie architektury • Steen Eiler Rasmussen, Karakter 2015

20-007 B jak Bauhaus • Deyan Sudjic, Karakter 2013

20-008 Budujemy Nowy Dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945–1952 • Jerzy Majewski, Tomasz Markiewicz, Dom Spotkań z Historią 2012

20-009 Synchronizacja. Miasto-Zdrój. Architektura i programowanie zmysłów • opracowanie zbiorowe, Fundacja Bęc Zmiana 2013

20-010 Czuły Modernizm. Społeczna historia Mistera Warszawy. 50 lat razem • Emilia Kiecko, Wiktoria Szczupacka, Instytut Architektury 2019

20-011 Tu było kino. Album o końcu świata małych kin • Ewa Cieniak, Bartosz Nowakowski, Centrum.Wydawnictwo 

20-012 Poradnik Aktywności Lokalnej. Działamy dla Pragi • Anna Tomaszewska, Argraf 2022

20-013 Amplifikacja natury. Wyobraźnia planetarna architektury w eopce antropocenu • Anna Ptak, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 2018

20-014 Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa • red. Bohdan Jałowiecki, Andrzej Majer, Marek Szczepański, Scholar 2005

20-015 Miasto w Działaniu. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne w eopce nowoczesnej • Magdalena Matysek-Imielińska, Fundacja Bęc Zmiana 2018

20-016 Eco Avengers • Adam Chyliński, Marta Żakowska, Polski Związek Firm Deweloperskich

20-017 Cztery Ściany i Dach. Złożona natura prostej profesji • Reinier de Graff, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2019

20-018 Utopie codzienności • opracowanie zbiorowe, Fundacja Inna Przestrzeń 2017

20-019 Wyspa. Synchronizacja • Jakub Szczęsny, Fundacja Bęc Zmiana 2009

20-020 Chaos Warszawa. Porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu • Joanna Kusiak, Fundacja Bęc Zmiana 2017

20-021 Miasto Szczęśliwe. Jak zmienić nasze życia, zmieniając nasze miasta • Charles Montgomery, Wysoki Zamek 2015

20-022 W Przejściu. 43 teksty o architekturze i przestrzeni • opracowanie zbiorowe, Autoportret 2022

20-001 13 Pięter • Filip Springer, Czarne 2015

20-002 Redukcja / Mikroprzestrzenie. Synchronizacja • red. Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana 2010

20-003 Uczyć się od Las Vegas • Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour, Karakter 2013

20-004 Betonia. Dom dla każdego • Beata Chomątowska, Czarne 2018

20-005 Deliryczny Nowy Jork. Retroaktywny manifest dla Manhattanu • Rem Koolhaas, Karakter 2013

20-006 Odczuwanie architektury • Steen Eiler Rasmussen, Karakter 2015

20-007 B jak Bauhaus • Deyan Sudjic, Karakter 2013

20-008 Budujemy Nowy Dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945–1952 • Jerzy Majewski, Tomasz Markiewicz, Dom Spotkań z Historią 2012

20-009 Synchronizacja. Miasto-Zdrój. Architektura i programowanie zmysłów • opracowanie zbiorowe, Fundacja Bęc Zmiana 2013

20-010 Czuły Modernizm. Społeczna historia Mistera Warszawy. 50 lat razem • Emilia Kiecko, Wiktoria Szczupacka, Instytut Architektury 2019

20-011 Tu było kino. Album o końcu świata małych kin • Ewa Cieniak, Bartosz Nowakowski, Centrum.Wydawnictwo 

20-012 Poradnik Aktywności Lokalnej. Działamy dla Pragi • Anna Tomaszewska, Argraf 2022

20-013 Amplifikacja natury. Wyobraźnia planetarna architektury w eopce antropocenu • Anna Ptak, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 2018

20-014 Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa • red. Bohdan Jałowiecki, Andrzej Majer, Marek Szczepański, Scholar 2005

20-015 Miasto w Działaniu. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne w eopce nowoczesnej • Magdalena Matysek-Imielińska, Fundacja Bęc Zmiana 2018

20-016 Eco Avengers • Adam Chyliński, Marta Żakowska, Polski Związek Firm Deweloperskich

20-017 Cztery Ściany i Dach. Złożona natura prostej profesji • Reinier de Graff, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2019

20-018 Utopie codzienności • opracowanie zbiorowe, Fundacja Inna Przestrzeń 2017

20-019 Wyspa. Synchronizacja • Jakub Szczęsny, Fundacja Bęc Zmiana 2009

20-020 Chaos Warszawa. Porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu • Joanna Kusiak, Fundacja Bęc Zmiana 2017

20-021 Miasto Szczęśliwe. Jak zmienić nasze życia, zmieniając nasze miasta • Charles Montgomery, Wysoki Zamek 2015

20-022 W Przejściu. 43 teksty o architekturze i przestrzeni • opracowanie zbiorowe, Autoportret 2022

25. HISTORIA

25-001 Konzentrationslager Warschau. Historia i następstwa • Bogusław Kopka, Instytut Pamięci Narodowej 2007

25-002 Ericsson. 100 lat w Polsce • Jerzy Majewski, Wydawnictwo Jubileuszowe z okazji 100-lecia działalności w Polsce 2005

25-003 Jest taki dom w Warszawie. Historia pracy filantropijnej przytułku św. Franciszka Salezego • red. Ewa Szczepańska, Małgorzata Matysiak-Błażewicz, Towarzystwo Przytułku św. Franciszka 2017

25-004 Gerson. Warszawy historia zapomniana • Małgorzata B. Kowalczyk, Fundacja Sztuki Polskiej Art Gersonica 2014

25-005 Trzy początki. 1918/1945/1989 • red. Michał Duda, Małgorzata Devosges-Cuber, Muzeum Architektury we Wrocławiu 2018

25-006 Trzy początki. 1918/1945/1989 • red. Michał Duda, Małgorzata Devosges-Cuber, Muzeum Architektury we Wrocławiu 2018

25-007 Archipelag CIAM: Listy Heleny Syrkus • red. Aleksandra Kędziorek, Katarzyna Uchowicz, Maja Wirkus, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2019

25-008 Eileen Gray. Dom pod Słońcem • Charlotte Malterre-Barthes, Zosia Dzierżawska, Marginesy 2019

25-009 Zaczyn o Zofii i Oskarze Hansenach • Filip Springer, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 2018

25-010 Brat Generała • Dariusz Błaszczyk, Centrum Architektury 2023

25-011 Od kamienicy do muzeum. Historia siedziby Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta • Małgorzata Popiołek, Muzeum Warszawy 2016

25-012 Zbigniew Karpiński. Wspomnienia • Wojciech Karpiński, Archiwum Państwowe w Warszawie 2018

25-013 Rzeźbiarski wyraz architektury. Monografia twórczości architekta Jerzego Kuźmienko • Robert Lichocki, OW Stowarzyszenia Architektów Polskich 2018

 

25-014 Dom. Historia Przytułku św. Franciszka Salezego • Andrzej Żor, Towarzystwo Przytułku św. Franciszka 2018

25-015 Foksal 13/15. Historia Luksusu • opracowanie zbiorowe, Ghelamco 2019

25-016 Dom dla kultury. Spojrzenie na architekturę kołchozów i kibuców • Nicolas Grospierre, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2022

25-017 O rajskim domu Adama. Idea pierwotnej chaty w historii architektury • Joseph Rykwert, Stowarzyszenie Architektów Polskich 20218

25-018 Kameduli w Warszawie. 375 lat fundacji eremu na Bielanach • Karol Guttmejer, Anna Czyż, Urząd M.St. Warszawy 2016

25-019 Historyczne więżby dachowe kościołów w Warszawie • Maciej Warchoł, Urząd M.St. Warszawy 2016

25-020 Fragmenty Stuletniej Historii. t.1 • opracowanie zbiorowe, Urząd M.St. Warszawy 2001

25-021 Fragmenty Stuletniej Historii. t.2 • opracowanie zbiorowe, Urząd M.St. Warszawy 2001

25-022 Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego • Grzegorz Piątek, Grupa Wydawnicza Foksal 2016

25-023 Sztuka i przyjaciele. Pisma wybrane Danuty Wróblewskiej • Karolina Zychowicz, Narodowe Centrum Kultury 2021

25-024 Zarysy pamięci • Leszek Zaborowski, Instytut Pileckiego 2018

25-025 Planowanie dziedzictwa • Gregory Ashworth, Międzynarodowe Centrum Kultury 2015

25-026 Archikod • Czesław Bielecki, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2021

30. HISTORIA SZTUKI

30-001 Rzeźba Pomnikowa i Monumentalna w Polsce Ludowej • Maria Matusińska, Barbara Mitschein, Ministerstwo Kultury i Sztuki 1971

30-002 Sztuka Dwudziestolecia. Formy i konteksty • Katarzyna Nowakowska, Narodowe Centrum Kultury 2020

30-003 Przewodnik po galeriach sztuki • Kama Zboralska, Fundacja Dobrej Książki 2013

30-004 Kolaże • Jan Dziczkowski, Fundacja Sztuk Wizualnych 2017

30-005 Tkanina, sztuka i rzemiosło • Katarzyna Jasiołek, Marginesy 2023

30-006 Radość nowych konstrukcji. (Po)wojenne utopie Mariana Bogusza • Joanna Kordjak, Zachęta. Narodowa Galeria Sztuki 2017

30-007 Publiczna Kolekcja Sztuki XXI m.st. Warszawy • opracowanie zbiorowe, Fundacja Bęc Zmiana 2012

30-009 Sztuka i Czas t. 2 • Iwona Rotomowska, Ilona Pisarkiewicz, WSiP 2004

30-010 Sztuka i Czas t.3 • Iwona Rotomowska, Magdalena Kubit, WSiP 2005

30-011 Sztuka i Czas t.4 • Iwona Rotomowska, Magdalena Kubit, WSiP 2005

35. DIZAJN

35-001 Jakub Szczęsny • red. Anna Śliwa, Ewa Siwek, Muzeum Miasta Gdyni 2023

35-002 Dizajn na co dzień • Don Norman, Karakter 2018

35-003 Podaj dalej. Dizajn, nauczanie, życie • Krzysztof Lenk, Karakter 2018

35-004 Mozaika warszawska. Przewodnik po plastyce w architekturze stolicy 1945–1989 • Paweł Giergoń, Muzeum Powstania Warszawskiego 2014

35-005 Dwie Dekady Polskiej Reklamy. 1990–2010 • Piotr Wasilewski, Agencja Wasilewski 2013

35-006 Polska Outdoor • Elżbieta Dymna, Marcin Rutkiewicz, Klucze

35-007 Zaprojektowane. Polski dizajn 2000–2013 • Czesława Frejlich, Dominik Lisik, 2+3D 2014

35-008 Warszawskie Zanikające • Hanna Faryna-Paszkiewicz, Zuzanna Fruba, Nisz 2013

35-009 Ornament i zbrodnia. Eseje • Adolf Loos, Centrum Architektury 2013

35-010 Koniec ery calvadosu. Design i praca w późnej nowoczesności • Karolina J. Dudek, Katedra 2019

35-011 Logika lokalności. Norweski i polski współczesny design • opracowanie zbiorowe, Międzynarodowe Centrum Kultury 2017

35-012 Powojenna metaloplastyka. Element genius loci ośrodków staromiejskich • opracowanie zbiorowe, Urząd M.St. Warszawy 2018

35-013 Grażyna Hasse. Zawsze w modzie • Agnieszka Dąborwska, Muzeum Warszawy 2022

35-014 Rzeczy do zabawy. Edward Manitius i jego wytwórnia • Lena Wicherkiewicz, Jolanta Wiśniewska, Muzeum Warszawy 2021

35-015 Architektoniczne rzemiosło artystyczne od XII do XX wieku • opracowanie zbiorowe, Muzeum Architektury we Wrocławiu 2013

35-016 Bracia Łopieńscy. Tytani warszawskiego brązownictwa • Monika Bryl, Muzeum Woli 2013

35-017 Futerał. O urządzaniu mieszkań w PRL-u • Agata Szydłowska, Wydawnictwo Czarne 2023

40. KONSERWACJA

40-001 Optymalizacja metod konserwacji. Zagadnienie nierównowagi wilgotności w obiektach zabytkowych • red. Bogumiła Rouba, Narodowy Instytut Dziedzictwa 2022

40-002 Służby konserwatorskie w dwudziestoleciu międzywojennym. Narodziny, organizacja, działalność • opracowanie zbiorowe, Warszawska Konferencja Konserwatorska 2018

40-003 Warszawskie konserwacje. Dotacje na zabytki udzielone przez m.st. Warszawa 2007–2018 • Katarzyna Zawiła, Urząd M.St. Warszawy 2018

40-004 Zabytkowa infrastruktura kolejowa Polski i Niemiec. Dialog konserwatorski Warszawa-Berlin • Karol Guttmejer, Urząd M.St. Warszawy 2018

40-001 Optymalizacja metod konserwacji. Zagadnienie nierównowagi wilgotności w obiektach zabytkowych • red. Bogumiła Rouba, Narodowy Instytut Dziedzictwa 2022

40-002 Służby konserwatorskie w dwudziestoleciu międzywojennym. Narodziny, organizacja, działalność • opracowanie zbiorowe, Warszawska Konferencja Konserwatorska 2018

40-003 Warszawskie konserwacje. Dotacje na zabytki udzielone przez m.st. Warszawa 2007–2018 • Katarzyna Zawiła, Urząd M.St. Warszawy 2018

40-004 Zabytkowa infrastruktura kolejowa Polski i Niemiec. Dialog konserwatorski Warszawa-Berlin • Karol Guttmejer, Urząd M.St. Warszawy 2018

50. DLA DZIECI

50-001 Kawalerka • Weronika Przybylska, Dwie Siostry 2016

50-002 Jak to działa? Miasto • Artur Jabłoński, SBM 2017

50-003 Legendy warszawskie. Antologia • Julia Odnous, Muzeum Warszawy 2016

50-004 DOMEK: Doskonałe okazy małych i efektownych konstrukcji • Aleksandra Machowiak, Daniel Mizieliński, Dwie Siostry 2009

50-005 MUZYKA: Możesz usłyszeć zygzaki, krajobrazy i archidźwięki • Michał Libera, Michał Mendyk, Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Dwie Siostry 2020

50-006 SZTUKA: Szalenie zajmujące twory utalentowanych i krnąbrnych artystów • Sebastian Cichocki, Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Dwie Siostry 2011

50-007 MODA: Metki, obcasy, dżinsy, adidasy • Katarzyna Świeżak, Katarzyna Bogucka, Dwie Siostry 2011

50-008 DESIGN: Domowy elementarz sprzętów i gratów niecodziennych • Ewa Solarz, Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Dwie Siostry 2013

50-009 Mam oko na miasto • Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Dwie Siostry 2017

50-010 Zwierzęta architekci • Daniel Nassar, Julio Antonio Blasco, Esteri 2017

50-011 Kazik mieszka w mieście • Joanna Rzezak, Nasza Księgarnia 2018

50-012 Mapy. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata • Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Dwie Siostry 2018

50-013 Monumentalne cuda i rekordy architektury • Sarah Tavernier, Alexandre Verhille, Dwie Siostry 2017

50-014 Piżamorama Warszawa • Michael Leblond, Frederique Bertrand, Wytwórnia 2020

50-015 Piżamorama Paryż • Michael Leblond, Frederique Bertrand, Wytwórnia 2020

50-016 Warszawiacy • Małgorzata Ruszkowska, Dwie Siostry 2018

50-017 Mapownik: czyli praktyczny kurs mazania po mapach • Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Dwie Siostry

50-018 Architekturki. Powojenne budynki warszawskie • Marlena Happach, Robert Czajk, Muzeum Powstania Warszawskiego 2012

50-019 Rózia Rewelka, inżynierka • Marlena Happach, Andrea Beaty, kinderkulka 2019

50-020 Ignaś Kitek, architekt • Andrea Beaty, kinderkulka 2019

50-021 Młody Frank Architekt • Frank Viva, Kocur Bury 2013


50-G. GRY

50-G-01 Kupcy z Wilamowic • Karol Madaj, Jan Madejski, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

50-G-02 Odbudowa Warszawy • Piotr Grzymisławski, Łukasz Szopka, Fabryka Gier Historycznych 

50-G-03 Kurort • Olga Baron, Narodowy Instytut Arichitektury i Urbanistyki

50-G-04 Warszachy

50-G-05 Capital • Filip Miłuński, Granna Expert

50-G-06 Archiprzygody MemoryNarodowe Centrum Kultury

50-G-07 Szyldy na Starym Mieście w WarszawieBiuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

50-G-08 Polichromie i sgraffita • Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

50-G-09 Klimat. Impulsy • Fundacja Puszka

50-G-10 K-DRON 11 ścian (publikacja i k-chess) • Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

60. WARSZAWA

60-001 Zieleń warszawska. Przewodnik po stołecznych parkach, skwerach i innych terenach zieleni • red. Jolanta Sieradzka-Kasprzak, Zarząd Zieleni M.St. Warszawy 2019

60-002 Warszawa w budowie 1 • red. Marcel Andino Velez, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 2010

60-003 Fotoretro: WARSZAWA lata 30. • red. Jan Łoziński, Bosz 2017

60-004 Fotoretro: WARSZAWA lata 40. • red. Dariusz Fedor, Bosz 2014

60-005 Fotoretro: WARSZAWA lata 50. • red. Jan Łoziński, Bosz 2014

60-006 Fotoretro: WARSZAWA lata 60. • red. Jan Łoziński, Bosz 2015

60-007 Fotoretro: WARSZAWA lata 70. • red. Jan Łoziński, Bosz 2015

60-008 Fotoretro: WARSZAWA lata 80. • red. Jan Łoziński, Bosz 2016

60-009 Przestrzeń Warszawy. Tożsamość miasta a urbanistyka • Krzysztof Domaradzki, Muzeum Powstania Warszawskiego 2016

60-010 Warszawa Niezaistniała. Niezrealizowane projekty urbanistyczne i architektoniczne Warszawy dwudziestolecia międzywojennego • Jarosław Trybuś, Księżny Młyn Dom Wydawniczy 2019

60-011 Noc Muzeów 18.05.2019 • opracowanie zbiorowe, Muzeum Narodowe w Warszawie 2019

60-012 Hoża. Moja ulica • Paweł Kłudkiewicz, Fundacja Bęc Zmiana 2022

60-013 Fotoretro: WARSZAWA lata 20. • Jerzy S. Majewski, Bosz 2016

60-014 Alina Scholtz. Projektantka warszawskiej zieleni • red. Ewelina Solarek, Muzeum Warszawy 2021

60-015 Warszawa–Białołęka • red. Małgorzata Trzcionkowska, Marrgo 2002

60-016 Warsaw. Warszawa • Christian Parma, Renata Grunwald-Kopeć, Parma Press 2012

60-017 Warszawa Miasto Statrupów • opracowanie zbiorowe, Miasto Stołeczne Warszawa 2019

60-018 Warszawa. Przeszłość i perspektywy miasta • Piotr Rafalski, Adam Kowalewski, Krzysztof Naumienko, Interpress 1981

60-019 Architektura w Warszawie. Lata 1918–1939 • Marta Leśniakowska, Gmina Warszawa Centrum 2000

60-020 Architektura w Warszawie • Piotr Rafalski, Marta Leśniakowska, Arkada 1998

60-021 Warszawskie Materiały Archeologiczne. Badania archeologiczne na Placu Krasińskich w Warszawie • Wojciech Borkowski, Państwowe Muzeum Archeologiczne 2019

60-022 Tętno pod tynkiem. Warszawa Mirona BiałoszewskiegoLampa, Iskra Boża 2013

60-023 Ułamek Błękitu i Chmur. Warszawa Tadeusza Konwickiego • Lampa, Iskra Boża 2017

60-024 Warszawa MDM. Berlin KMA • Maria Wojtysiak, Dom Spotkań z Historią

60-025 Krajobraz architektoniczny Warszawy w roku 2022 • Sławomir Gzell, Blue Bird 2022

60-026 Warszawa. Polski Neon • Ilona Karwińska, Agora 2008

60-028 Ceglane ciało, gorący oddech. Warszawa Leopolda TyrmandaLampa, Iskra Boża 2015

60-029 Warszawa. Perła Północy • Maria Barbasiewicz, Polskie Wydawnictwo Naukowe 2014

60-030 Ursus wczoraj i dziś – w obiektywie Ireneusza Barskiego • Ireneusz Barski, Urząd Dzielnicy Ursus 2018

60-031 Zielona Warszawa. Alternatywny przewodnik • Agnieszka Kowalska, Dom Spotkań z Historią 2022

60-031 Zielona Warszawa. Alternatywny przewodnik • Agnieszka Kowalska, Dom Spotkań z Historią 2022

60-032 Latanie Warszawskie. Historia i technika • Jarosław Zieliński, Jeden Świat 2007

60-033 Sami zobaczcie. Tak zmieniła się Warszawa • opracowanie zbiorowe, Urząd M.St. Warszawy 2018

60-034 Najlepsze miasto świata • Grzegorz Piątek, Grupa Wydawnicza Foksal 2020

60-035 Atlas Historyczny Warszawy • Jan Maciej Chmielewski, Urząd M.St. Warszawy 2004

60-036 Wiślane Porty Warszawy. Historia infrastruktury żeglugi śródlądowej stolicy • Anna Mistewicz, Zbigniew Tucholski, Urząd M.St. Warszawy 2017

60-037 Warszawskie Materiały Archeologiczne. Badania archeologiczne w dolinie Wisły na Mazowszu • Wojciech Borkowski, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie 2021

60-038 400 lat stołeczności Warszawy w świetle statystyki 1596–1996 • opracowanie zbiorowe, Polskie Towarzystwo Statystyczne 1997

60-039 Warszawa. Spacer w czasie • Jerzy Majewski, Krzysztof Smura, Debiuty 2008

60-040 Dwa Mosty Warszawy. 150 lat Mostu Kierbedzia i 100 lat Mostu Poniatowskiego • opracowanie zbiorowe, Urząd M.St. Warszawy 2014

60-041 Oblicza Wisły. Przewodnik warszawski dla tropicieli przyrody • Joanna Angiel, Dariusz Bukaciński, Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków 2015

60-042 Tryptyk Warszawski: Oblicze Sawy • Marek Ostrowski, SCI-ART 2006

60-043 Tryptyk Warszawski: Spojrzenie Warsa • Marek Ostrowski, SCI-ART 2006

60-044 Tryptyk Warszawski: Pokolenie Varsovia.pl • Marek Ostrowski, SCI-ART 2006

60-045 Atlas Historyczny Warszawy • opracowanie zbiorowe, Urząd M.St. Warszawy 1999

60-046 Warszawa. Łazienki Królewskie • Marek Kwiatkowski, Buffi 2004

60-047 Warszawa • Olgierd Budrewicz, Bosz Polska 2005

60-048 Warszawa. Architekci, projektanci, aktywiści o swoim mieście • Agnieszka Kowalska, Agora 2012

60-049 Atlas Przykładów Diagramu Warszawskiego • opracowanie zbiorowe, Studio DL 2011

60-050 Architektura Warszawy II Rrzeczypospolitej • Anna Dybczyńska-Bułyszko, Politechnika Warszawska 2018

60-052 Edukacje Warszawy. Raporty z konferencji Warszawski Program Edukacyjny 2017

60-053 Warszawski przewodnik wiślany • Dariusz Bartoszewicz, Muzeum Powstania Warszawskiego 2018

60-054 Przyroda Warszawy • Jerzy Wojtatowicz, Urząd M.St. Warszawy 

60-055 Kampus Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Architektura Światła • Barbara Trzcińska, Szkoła Główna Handlowa 2015

60-056 Światła miasta. Warszawski neon 1956–1963 • opracowanie zbiorowe, Urząd M.St. Warszawy 2010

60-057 Warszawa Stare Miasto • Wojciech Kryński, Buffi 2008

60-058 Plany Warszawy: 1939 • Jarosław Trybuś, Paweł Weszpiński, Muzeum Warszawy 2017

60-059 Plany Warszawy: 1912 • Jarosław Trybuś, Paweł Weszpiński, Muzeum Warszawy 2016

60-060 Plany Warszawy: 1825 • Henryk Bartoszewicz, Paweł Weszpiński, Muzeum Warszawy 2017

60-061 Plany Warszawy: 1768 • Katarzyna Wegner, Paweł Weszpiński, Muzeum Warszawy 2017

60-062 Dziwny dom nad Wisłą • Zuzanna Fruba, Fundacja Bęc Zmiana 2016

60-063 Nowa Warszawa. New Warsaw • Wojciech Kryński, Buffi 2005

60-064 Rzeczy warszawskie • opracowanie zbiorowe, Muzeum Warszawy 2017

60-065 Odzyskana stołeczność. Warszawa 1915–1918 • Barbara Hensel-Moszczyńska, Anna Topolska, Muzeum Warszawy 2018

60-066 Plany Warszawy: 1955 • Andrzej Skalimowski, Paweł E. Weszpiński, Muzeum Warszawy 2018

60-067 Dane warszawskie • opracowanie zbiorowe, Muzeum Warszawy 2018

60-068 Dzieje Warszawy nazwami pisane • Kwiryna Handke, Biblioteka Warszawska 2011

60-069 Fotografie Warszawskie Tadeusza Rolke • Anna Brzeźińska, Małgorzata Purzyńska, Dom Spotkań z Historią 2019

60-070 Odzyskana. Fotoreportaż z Warszawy 1918–1939 • Anna Brzeźińska, Katarzyna Madoń-Mitzner, Dom Spotkań z Historią 2018

60-071 Siemaszko. Fotograf Warszawy • Katarzyna Madoń-Mitzner, Krzysztof Wójcik, Dom Spotkań z Historią 2024

60-072 Przed wojną i pałacem • Magdalena Stopa, Dom Spotkań z Historią 2015

60-073 Fotografowie Warszawy: Konrad Brandel • Danuta Jackiewicz, Dom Spotkań z Historią 2015

60-074 Warszawa Gutta • Błażej Pindor, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2018

60-075 Serce miasta. Kościół Świętego Krzyża w Warszawie • opracowanie zbiorowe, MJWPU 2010

60-076 85 lat Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie • opracowanie zbiorowe, MOZ Warszawa 2008

 

65. WYDAWNICTWA WŁASNE

65-001 Szkoła dobrze zaprojektowana. Standardy architektoniczne i funkcjonalne dla szkół podstawowych i zaspołów szkolno-przedszkolnych m.st. Warszawy • opracowanie zbiorowe, Miasto Stołeczne Warszawa 2020

65-002 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy t. 1: Uwarunkowania • opracowanie zbiorowe, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego 2023

65-003 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy t. 2: Kierunki • opracowanie zbiorowe, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego 2023

65-004 Prognoza oddziaływania na środowisko procedowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy • opracowanie zbiorowe, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego 2023

65-005 Place. Instrukcja użycia. Wiedza i wyobraźnia • opracowanie zbiorowe, Fundacja Bęc Zmiana 2019

65-006 Plan na plan. Partycypacja w planowaniu miejscowym • Tomasz Żylski, 2016

65-007 Robimy studium. Warszawa 2030 • opracowanie zbiorowe, Fundacja Bęc Zmiana 2018

65-008 Osiedla Warszawy • Tomasz Żylski, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

65-009 Projekt uchwały krajobrazowej dla Warszawy • opracowanie zbiorowe, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego 2017

65-010 Projekt uchwały krajobrazowej dla Warszawy 2018 – wydanie poprawione • opracowanie zbiorowe, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego 2017

65-011 Oś Stanisławowska  OW SARP 2015

65-012 Nowa Towarowa OW SARP 2016

65-013 Stacja Włochy OW SARP 2017

65-013 Jagiellońska 28 OW SARP 2016

65-014 Kondratowicza OW SARP 2016

65-015 Warszawskie Warsztaty Urbnistyczne OW SARP 2014

65-016 Klimat Warszawy • opracowanie zbiorowe, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego


65-NA. NAGRODA ARCHITEKTONICZNA

65-NA-02 Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy. II edycja 2015

65-NA-03 Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy. III edycja 2016

65-NA-04 Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy. IV edycja 2017

65-NA-05 Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy. V edycja 2018

65-NA-06 Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy. VIII edycja 2021

65-NA-07 Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy. IX edycja 2022


65-PW. PLANY WARSZAWY

65-PW-01 Plany Warszawy, Magazyn Architekta Miasta nr 1 2018

65-PW-02 Plany Warszawy, Magazyn Architekta Miasta nr 2 2020

65-PW-02 Plany Warszawy, Magazyn Architekta Miasta nr 3 2022

70. CZASOPISMA

70-R-01 → 70-R-26 RZUT Kwartalnik architekotniczny • 2013–2023

70-AR-01 → 70-AR-18 Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich ARCH 2011, 2016–2019

70-N-01 → 70-N-29 Notes na 6 tygodni Fundacja Bęc Zmiana 2016–2024

70-P-01 → 70-P-15 Plany na przyszłość Centrum Łowicka 1999–2020

70-AU-01 → 70-AU-21 Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni 2016–2024

70-AB-01 → 70-AU-56 Architektura & Biznes 2019–2024


70-001 Design alive 2021

70-002 Design alive 2022

70-003 Architektura Murator Murator Plus, 2023

70-004 Spotkania z zabytkami Fundacja Hereditas, 2019

70-005 Spotkania z zabytkami Fundacja Hereditas, 2023

70-006 Spotkania z zabytkami Fundacja Hereditas, 2024

70-007 Więź 2018

70-C-01 CEBRA: Culture 2017

70-C-02 CEBRA: Education 2017

70-C-03 CEBRA: Commercial 2017

70-C-04 CEBRA: Housing 2017

70-WM-01 WhiteMAD No. 15 Madgroup

70-WM-02 WhiteMAD No. 16 Madgroup

70-WM-03 WhiteMAD No. 20 Madgroup

70-AS-01 Architecture Snob 1, 2021

70-AS-02 Architecture Snob 2, 2022

70-AS-03 Architecture Snob 6, 2023

70-D-01 DMNTR Poland 1, 2022

70-D-02 DMNTR Poland 2, 2022

70-D-03 DMNTR Poland 3, 2023

70-D-04 DMNTR Poland 6, 2024

75. DRUKI ULOTNE

75-K. KATALOGI

75-K-01 Julian Zacharewicz 1837–1898, Alfred Zacharewicz 1871–1937. Wystawa Twórczości SARP 1996

75-K-02 Towarzystwo sąsiedzkie. Podsumowanie projektu Fundacja Kulturotwórcza „Grupa W Działaniu” 2020


75-Z. ZINE

75-Z-01 Maria – sto lat Piechotkowska • red. Monika Kapa-Cichocka, Urząd Dzielnicy Bielany 2020

75-Z-02 Mikro-wyprawy w zieleń warszawską cz.1 • opracowanie zbiorowe, Zarząd Zieleni M.St.Warszawy 2018

75-Z-03 Mikro-wyprawy w zieleń warszawską cz.2 • opracowanie zbiorowe, Zarząd Zieleni M.St.Warszawy 2019

75-Z-04 Dobre maniery. Samochody, piesi, rowery • opracowanie zbiorowe, Warszawa 19115

75-Z-05 Warszawskie zdroje • Michael Meier, Christoph Franz

75-Z-06 Sto lat na koloniach. Architektura kolonii robotniczych z 20-lecia międzywojennego w powiecie chrzanowskim • Zuzanna Mielczarek, Alicja Gzowska, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

75-Z-07 Łapy Osse • Małgorzata Wesołowska, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

75-Z-08 Zabytki Niepodległej w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy • Grażyna Waluga, Urząd M.St. Warszawy 2018

75-Z-09 Szyldy na Starym Mieście • opracowanie zbiorowe, Urząd M.St. Warszawy 2015

75-Z-10 Warszawskie Kroje. Nowe kroje dla Warszawy • opracowanie zbiorowe, Stowarzyszenie Kulturotwórcze Miastodwa

75-Z-11 WWU 2: Warszawskie Warsztaty Urbanistyczne 2 • Marlena Happach, Stowarzyszenie Architektów Polskich 2015

75-M. MAPY

75-M-01 Mapa legend warszawskich. Stare i Nowe Miasto • red. Julia Odnous, Małgorzata Mycielska, Muzeum Warszawy 2016

75-M-02 Wisławaw. Mapa Wisły według Marka Ostrowskiego • Marek Ostrowski, Muzeum Powstania Warszawskiego 2013

75-M-03 Domostwa. Architektura Starachowic w Dwudziestoleciu Międzywojennym • Aleksandra Krutnik, Dagna Dembiecka, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2020

75-M-04 Bryła po bryle. Przewodnik międzywojnia Skarżysko-Kamiennej • Alicja Gzowska, Zuzanna Mielczarek, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

75-M-05 Architektoniczna mapa Krakowa. Obiekty użyteczności publicznej zrealizowane po roku 2000 • opracowanie zbiorowe, Stowarzyszenie Architektów Polskich 2018

75-M-06 Chorzowski Szlak Modernizmu cz. 1: Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej • Artur Wosz, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

75-M-07 Chorzowski Szlak Modernizmu cz. 2: Osiedla Willowe • Artur Wosz, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

75-M-08 Ostrów Mazowiecki. Szlakiem architektury sprzed stu lat • Alicja Gzowska, Zuzanna Mielczarek, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2020

75-M-08 Gdyński Szlak Modernizmu cz. 2 • opracowanie zbiorowe, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

90. INNE

90-001 Mandragora. Klasyfikacje • Małgorzata Gurowska, Monika Rogowska-Stangret, Fundacja Bęc Zmiana 2020

90-002 Hybrydy. Zawsze piękni, zawsze dwudziestoletni • Sławomir Rogowski, Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego 2019

90-003 Rzeczy Warszawskie z dreszczem. Opowiadania dla młodych dorosłych • opracowanie zbiorowe, Muzeum Warszawy 2018

90-004 Polsko-Ukraiński słownik slangu dla młodzieży • opracowanie zbiorowe, Fundacja Inna Przestrzeń 2022

90-005 Atlas Wszystkich Mieszkańców • Aleksandra Litorowicz, Fundacja Puszka 2022

90-006 2019–2021 Potęga Łodzi – Power of Łódź • opracowanie zbiorowe, Fundacja Ulicy Piotrowskiej 2021

90-007 Skopje. Miasto, architektura i sztuka solidarności • opracowanie zbiorowe, Międzynarodowe Centrum Kultury 2019

90-008 Kraków: dzieje i sztuka • red. Jacek Purchla, Międzynarodowe Centrum Kultury 2019

90-009 Niechciana stołeczność. Architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945 • opracowanie zbiorowe, Międzynarodowe Centrum Kultury 2022

90-010 Lwów Nowoczesny • opracowanie zbiorowe, Międzynarodowe Centrum Kultury 2020

90-011 1929 WUWA 2019. Wrocławska wystawa Werkbundu • Jadwiga Urbanik, Muzeum Architektury we Wrocławiu 2019

90-012 Orzeł i skrzydlaty wielbłąd. Polska na Targach Lewantyńskich w Tel Awiwie 1932–1936 • Artur Tanikowski, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2022

90-013 Edward Hartwig. Fotografiki • red. Marika Kuźmicz, Fundacja im. Edwarda Hartwiga 2019

95. ANGLOJĘZYCZNE (IN ENGLISH)

95-001 Warszawa. Prawdziwe oblicza miasta (Warsaw. The Real Faces of the City) • Piotr Wierzbowski, Multico Oficyna Wydawnicza 2010

95-002 Cities and Architecture Under Debate • Chris Younes, Alain Maugard, Parentheses 2019

95-003 The City is the City • opracowanie zbiorowe (collective study), Parentheses 2019

95-004 Warszawa/Warsaw. Key to the City • Agnieszka Kowalska, Mamastudio 2016

95-005 The Elements of Modern Architecture. Understanding Contemporary Buildings • Anthony Radford, Selen Morkoc, Amit Srivastava, Thames & Hudson 2014

95-006 A New History of Modern Architecture • Colin Davies, Laurence King Publishing 2017

95-007 Estonian Architecture Awards 2021 • Triin Ojari, Esti Arhitektuuripreemiad 2021

95-008 Architecture of the Arab World 1914–2014 (a selection) • red. George Arbid, Ministry of Culture of Bahrain 2014

95-009 David Chipperfield Architects Review 2017–19 • Olivia Lawrence Bright, Duncan Marsden, David Chipperfield Architects 2019

95-010 Complexity and Contradiction in Architecture • Robert Venturi, The Museum of Modern Art in New York 2007

95-011 Riegel Riewe. The Depth of the Surface • Ilka & Andreas Ruby, Ruby Press 2009

95-012 Art Cities of the Future. 21st Century Avant-Gardes • opracowanie zbiorowe (collective study), Phaidon 2013

95-013 Productive Cities. Europan 14. Results • red. Didier Rebois, Europan Europe 2018

95-014 The Adaptable City / 1. Europan 12. Results • red. Didier Rebois, Europan Europe 2014

95-015 Construction and Design Manual. Public Spaces and Urbanity. How to Design Humane Cities • Karsten Palsson, DOM Publishers 2017

95-016 Design Solutions for Urban Densification • Sibylle Kramer, Braun 2018

95-017 Reconstructing the Stockholm. Exhibition 1930 • Atli Magnus Seelow, Arkitektur Forlag 2016

95-018 City Quitters. Creative Pioneers Pursing Post-Urban Life • Karen Rosenkranz, Frame Publishers 2018

95-019 Women Design. Pioneers in architecture, industrial, graphic and digital design from the twentieth century to the present day • Libby Sellers, Frances Lincoln 2017

95-020 Urbanity and Density in 20th-Century Urban Design • Wolfgang Sonne, DOM Publishers 2017

95-021 Place and Displacement. Exhibiting Architecture • opracowanie zbiorowe (collective study), Lars Muller Publishers 2014

95-022 Architecture Visionaries • Richard Weston, Laurence King Publishing 2015

95-023 Modern Architecture since 1900 • William J. R. Curtis, Phaidon

95-024 Out of The Ordinary. Polish Designers of The 20th Century • red. Czesława Frejlich, Adam Mickiewicz Institute 2011

95-025 Conversations with Architects In the Age of Celebrity • Vladimir Belogolovsky, DOM Publishers 2015

95-026 Dialogues in Public Art • Tom Finkelpearl, The MIT Press 2001

95-027 The Monocle Guide to Building Better Cities • red. Andrew Tuck, Gestalten 2018

95-028 Civilization • William A. Ewing, Holly Roussell, Thames & Hudson

95-029 Key Modern Architects. 50 Short Stories of Modern Architecture • Andrew Higgott, Bloomsbury 2018

95-030 Navez – 5 Social Units as Northern Entrance of Brussels Fundació Mies van der Rohe 2017

95-031 Warsaw. Past, present and future • opracowanie zbiorowe (collective study), Biuro Zarządu M.St. Warszawy 2997

95-032 25. Plans for the Future • red. Dorota Katner, Centrum Łowicka 2020

95-033 Warsaw Ghetto • Anka Grupińska, Jan Jagielski, Paweł Szapiro, Parma Press 2009

95-034 Copy Paste. The Badass Architectural Copy Guide • opracowanie zbiorowe (collective study), nai10 Publishers 2010

95-035 Amplifying Nature. The Planetary Imagination Architecture in the Anthropocene • Anna Ptak, Zachęta. Narodowa Galeria Sztuki 2018

95-036 Form Follows Freedom. Architecture for Culture in Poland 2000+ • Jacek Purchla, Janusz Sepioł, International Culture Centre 2015

95-037 Iconic Ruins? Post-war Socialist Architecture in the Visegrad Countries • opracowanie zbiorowe (collective study), Czech Centres 2019

95-038 Young Visionaries. The New Generation of Architects • Chris van Uffelen, Braun Publishing AG 2019

95-039 Lviv: city, architecture, modernism • Bohdan Cherkes, Andrzej Szczerski, Muzeum Architektury we Wrocławiu 2016

95-040 Photographers of Warsaw: Karol Beyer • Danuta Jackiewicz, Dom Spotkań z Historią 2012

 

 

99. OBCOJĘZYCZNE (IN OTHER FOREIGN LANGUAGES)

99-001 Het Palaeis in de Verbeelding • Rudy Kousbroek, Uitgeverij De Verbeelding 2003

99-002 Dobrovicke bile zlato v promenach casu • Daniel Fronek,  2011

99-003 Lieux Infinis. Construire des Batiments ou des Lieux? • red. Encore Heureux, Institut Francais 2018

99-004 Architekturfuhrer Warschau • Hans Wolfgang Hoffmann, Werner Huber, DOM Publishers 2015

99-005 Der Sechsjahrplan • Bolesław Bierut, Książka i Wiedza 1951

99-006 Zeit der Steine • Monika Krajewska, Interpress 1982