Otwarte dziś godz. 15-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, abyś mógł korzystać z oferty ZODIAKU Warszawskiego Pawilonu Architektury oraz ZODIATEKI – Biblioteki Warszawskiego Pawilonu Architektury.
Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?
   • Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Pankowy 3/5.
   • Jeśli masz pytania związane ze sposobem oraz zakresem przetwarzania Twoich danych, a także przysługujące Ci prawa, skieruj zapytanie do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy [iod@um.warszawa.pl]

 

Dlaczego przetwarzacie moje dane?
   • Twoje dane przetwarzamy w celach określonych w treści udzielonej przez Ciebie zgody.
   • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, nie będziemy mogli zrealizować sprawy.

 

Jak długo przechowujecie moje dane?

Twoje dane osobowe przechowujemy do momentu, kiedy odwołasz zgodę lub zrealizujemy wskazany w zgodzie cel. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum.

 

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

   • Podmioty, którym powierzymy przetwarzanie Twoich danych osobowych, w szczególności:
     • podmioty, które świadczą na rzecz urzędu usługi informatyczne i pocztowe,
     • osoby prowadzące warsztaty,
     • podmioty odpowiedzialne w ramach wydarzeń,
     • osoby przetwarzające dane na potrzeby ZODIATEKI – Biblioteki ZODIAKU Warszawskiego Pawilonu Architektury.
   • Organy publiczne i podmioty, którym na podstawie przepisów prawa, jesteśmy zobligowani je udostępnić.

 

Jakie mam prawa w związku z przewarzaniem moich danych?

Masz prawo do:

    • wycofania zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ zgodność z prawem przetwarzania, którego to dokonano przed wycofaniem zgody,
    • dostępu do danych osobowych, jak również uzyskania dostępu do tych danych,
    • żądania poprawienia danych osobowych,
    • żądania usunięcia danych osobowych, co może mieć miejsce w przypadku, gdy:
      • cel został zrealizowany, to znaczy dane nie są już niezbędne do jego realizacji,
      • wycofałeś/aś swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
      • Twoje dane przetwarzane były niezgodnie z prawem,
      • musimy usunąć Twoje dane, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
    • przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się automatycznie,
    • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
    • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Twoich danych osobowych.

Nie przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.