Otwarte dziś godz. 15-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
29/03 2022 18:00
DYSKUSJA
Architektura w kryzysie uchodźczym, czyli jak projektanci mogą pomóc?

Ostatnie tygodnie to mobilizacja nas wszystkich, społeczeństwa, NGOsów, samorządów. Wszyscy chcemy pomagać. Działa moc oddolnej samoorganizacji. Także na polu architektury. Zapraszamy na cykl spotkań, na których przyjrzymy się wyzwaniom architektonicznym związanym z kryzysem uchodźczym i naszym doświadczeniom w radzeniu sobie z nimi.

Pierwsze spotkanie to wprowadzenie w temat architektury dla osób na uchodźstwie i zarysowanie różnych perspektyw czasowych tego wyzwania.

 


 

W spotkaniu wezmą udział:
Marlena Happach, Architekt Miasta, Urząd m.st. Warszawy, która podsumuje ostatnie tygodnie tworzenia miejsc pobytu w Warszawie.
dr Jerzy Łątka, architekt Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, który opowie szerzej o architekturze dla uchodźców, od poszukiwania szybkiego schronienia aż do tworzenia docelowej przestrzeni.
Hubert Trammer, architekt, Okrągły Stół Nowego Europejskiego Bauhausu, który opowie o tym, jak w Chełmie, Wrocławiu i Lwowie wykorzystano Paper Partition System (PPS) autorstwa Shigeru Bana, czyli system szybkiej humanizacji krótkoterminowych miejsc pobytu.
Przedstawiciel miasta Chełm, który przedstawi kontekst miasta przygranicznego będącego miejscem pierwszego przyjęcia uchodźców i logistyki pomocy materialnej.

Dużą część spotkania poświęcimy wspólnej rozmowie o pytaniach, pomysłach i sposobach działania w aktualnej sytuacji.

 


 

 


 

Planujemy kolejne spotkania.
W programie mamy:
• PPS od kuchni, czyli jak się zorganizować, by szybko zbudować.
• Szkoła na już, czyli jak szybko zaadaptować przestrzeń na potrzeby edukacji.

Więcej szczegółów już wkrótce.

Zapraszamy do udziału!

Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu na Zoom napisz na adres dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.