Otwarte dziś godz. 15-19
Wizyta
pl
Deklaracja dostępności
07/03 2022 18:00
DYSKUSJA
WODA: W CENTRUM. W architekturze

Czy architektura i woda mogą współistnieć bez wzajemnej szkody? Czy projektowanie zrównoważone może przyczynić się do ochrony tego cennego zasobu?

Goście kolejnego wykładu z cyklu WODA: W CENTRUM przedstawią wodny kontekst projektowania architektonicznego, jak i konkretne, praktyczne realizacje architektoniczne skupione na tym zagadnieniu.

 


 

Prelegenci:

  • Magda PiosKinga Zinowiec-Cieplik, przedstawicielki Koła Architektury Zrównoważonej OW SARP
  • Konrad Schiller, Kierownik Muzeum Woli, współkurator wystawy „Niech płyną. Inne rzeki Warszawy”

Spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej w poniedziałek 7.03.2022 r. o godzinie 18:

  • w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury
  • transmisja na kanale YouTube ZODIAKU Warszawskiego Pawilonu Architektury https://youtu.be/6Sb0kMGf8ug

 


 

Woda: W Centrum to szeroko zakrojone przedsięwzięcie, które ma przede wszystkim zainteresować problemami związanymi z wodą w obszarze miejskim projektantów i planistów oraz samych mieszkańców Warszawy. Gospodarowanie zasobami wodnymi to obecnie jedno z największych globalnych wyzwań miejskich. Celem projektu jest zrozumienie problematyki miejskich przestrzeni centralnych przez pryzmat wody jako istotnego elementu kształtowania i funkcjonowania przestrzeni urbanistycznej w wymiarach: przyrodniczym, klimatycznym, krajobrazowym, gospodarczym, ekonomicznym, estetycznym czy symbolicznym. Dzięki współpracy WAPW i SARP Warszawa, działania będą miały jednocześnie publiczny charakter dyskusyjny (wydarzenia w pawilonie ZODIAK), jak i charakter projektowy/ekspercki (zadania kursowe na WAPW).

Przedsięwzięcie zakończy realizacja wybranej w drodze wewnętrznego konkursu interwencji przestrzennej, dedykowanej zagadnieniu wody w mieście, która będzie polegała na budowie instalacji w przestrzeni placu przed Zodiakiem. Projektowane elementy, poza niesieniem informacji, będą użytkowe i nadające się do przeniesienia w inne miejsce w Warszawie. Zapoznanie się z pracami studenckimi, obserwacja procesu ich powstawania, uczestniczenie w debacie i wydarzeniach towarzyszących projektowi pozwoli szerszej publiczności zapoznać się z problemem.

Projekt zogniskowany wokół instalacji miejskiej przygotowywanej przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, zakłada także szereg dodatkowych działań promocyjno-edukacyjnych. Przewidziane są warsztaty, szkolenia, spacery edukacyjne oraz wiele innych atrakcji, które podobnie jak rozwój samego projektu konkursowego, będą dynamicznie się zmieniać i ewoluować w zależności od potrzeb.

 

 


Woda: W CENTRUM, to pierwszy projekt z planowanego cyklu. Działania w powtarzane mamy nadzieję rokrocznie będą eksponowały każdorazowo inny, aktualny w danym momencie temat z problematyki planowania i użytkowania przestrzeni miejskiej. W kolejnych latach poruszone zostaną takie zagadnienia jak: zarządzanie odpadami, zieleń, parkowanie, hałas czy obecność dzikich zwierząt w mieście.

Organizacja: Wydział Architektury PW, SARP Warszawa
Projekt realizowany we współpracy z m.st. Warszawa
Lokalizacje: WAPW, Zodiak WPA, Pałac Zamoyskich siedziba SARP ul. Foksal,
Kiedy: 28.02.2022 – 14.08.2022